فايل هاى ويدئويى

کنگره ۶ حزب کمونيست کارگرى ايران

۲۶ و ۲۷ مه ۲۰۰۷ - ۵ و ۶ خرداد ۱۳۸۶

 

فايلهاى ويدوئويى روز اول کنگره

شنبه، ۲۶ مه ۲۰۰۷- ۵ خرداد ۱۳۸۶

 

موضوع

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

اجراى سرود انترناسيونال توسط  فريدون فرهى

سخنرانى افتتاحيه

 حميد تقوايى

پيام حزب کمونيست کارگرى چپ عراق به کنگره و پيام چند تن از ميهمانان

گزارش اصغر کريمى  به کنگره ۶

فيلمى کوتاه از سخنرانى هاى منصور حکمت و فعاليتهاى حزب

قطعنامه رشد گرايش سوسياليستى

حميد تقوايى، فاتح بهرامى

قطعنامه خطر جنگ و ضرورت سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى

حميد تقوايى، محمد آسنگران

قرائت گزيده اى از پيام هاى فعالين حزب از ايران به کنگره ۶،  شهلا دانشفر

ادامه پيام هاى داخل، شهلا دانشفر

توضيحاتى در رابطه با ترجمه و چاپ کاپيتال، جمشيد هاديان


فايلهاى ويدوئويى روز دوم کنگره

يکشنبه، ۲۷ مه ۲۰۰۷- ۶ خرداد ۱۳۸۶

 

موضوع

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

قطعنامه اوضاع جهانى

حميد تقوايى، مصطفى صابر

قطعنامه کارگرى،

شهلا دانشفر، کاظم نيکخواه

قطعنامه کارگرى، ادامه

بحث موافق و مخالف و جمع بندى بحث، حميد تقوايى

معرفى اعضاى جديد و  نتايج انتخابات کميته مرکزى
قرار، سياست حزب در قبال فراکسيون وقرار مالى
اختتاميه، سخنرانى حميد تقوايى و سرود انترناسيونال